भारतीय शिक्षण प्रणालीनुसार शिशु वाटिकेतील शिशु विकास

शिशु विहार - मराठी माध्यम    27-Nov-2019
Total Views |

हा प्रत्यक्ष अनुभवाच्या आधारे साधला जातो. पंचमहाभूतांच्या आधारे स्व अनुभव,¸ मानसिक विकास¸ शारीरिक विकास,¸ आत्मिक विकास,¸ सामाजिक विकास साधण्याचा प्रयत्न केला जातो. यातूनच “घर हेच विद्यालय ” ही मूळ भारतीय संकल्पना शिशु वाटिकेत राबविली जाते. शिशु वाटिकेत वार्षिक उपक्रमांमध्ये भारतीय परंपरेनुसार होणारे उत्सव वेगवेगळ्या स्वरूपात साजरे केले जातात. ह्या मध्ये पूर्वज,¸ थोर नेते यांचा परिचय नाट्यीकरणातून दिला जातो. श्रावणोत्सवातून परंपरा व रुढींचे महत्व मुलांना समजावून दिले जाते. संस्कृती व संस्कारांचे शिंपण शिशु मनावर केले जाते. यासाठी संस्थेचे मोलाचे सहकार्य सातत्याने मिळत असते.